اخبار

۱۳۹۵/۵/۵

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی از اهتمام ویژه نسبت به لزوم جذب اعتبارات ویژه ملی و استانی به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر گلستان خبر داد.

۱۳۹۵/۵/۵

ناصر آقامحمدی عضو شورای اسلامی شهر گلستان با اشاره به این مطلب، خواستار بازنگری قانون شهرداری های فعلی شد.

۱۳۹۵/۵/۵

علی کریمی عضو شورای اسلامی شهر گلستان جدیت در توجه به نوسازی بافت فرسوده را خواستار شد.

۱۳۹۵/۵/۵

عضو شورای اسلامی گلستان ضمن با اهمیت دانستن اتمام پروژه های عمرانی در حال اجرا، جذب اعتبارات استانی را برای توسعه عمرانی شهر خواستار شد .

۱۳۹۵/۵/۵

موسی قلی زاده عضو شورای اسلامی شهر اتصال کمربندی شمالی شهر گلستان به شهرهای همجوار و بازگشایی معابر را خواستار شد.