اخبار

۱۳۹۵/۴/۲۶

با پیگیری شهردار گلستان عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت معابر شهر به صورت جهادی ادامه دارد.

۱۳۹۵/۴/۲۳

هفدهمین جلسۀ ملاقات مردمي مهندس کاویانی با شهروندان برگزار شد.

۱۳۹۵/۴/۲۲

پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرداری گلستان که ضامن توسعه فراگیر و پایدار شهر است، با سرعت و جدیت در حال انجام است.

۱۳۹۵/۴/۲۲

نورافکن مدیریت اداره بازرسی شهرداری گلستان ضمن بازدید از پروژه های در حال اجرا بازدید و کیفیت روند پروژه ها را مورد بررسی قرار داد.