اخبار

۱۳۹۵/۳/۱۹

شهردار گلستان از ساخت مجموعه ورزشی ولایت در این شهر با اعتباری نزدیک به 20 میلیارد ریال خبر داد.

۱۳۹۵/۳/۱۷

مهندس کاویانی شهردار گلستان از پایان عملیات روکش آسفالت کوچه های الهیاری و سردار جنگل 24 متری شهید چمران خبر داد.

۱۳۹۵/۳/۱۳

مهندس کاویانی شهردار گلستان از پایان عملیات روکش آسفالت دستی معابر فرعی خیابان بهشتی شهرک قلعه میر خبر داد.