اخبار

۱۳۹۷/۳/۳

مهندس عرب: حماسه فتح خرمشهر سبب شد خورشید اقتدار و امنیت به پهنای ایران اسلامی بتابد و دشمن از تهاجم و تعرض به این مرز و بوم برای همیشه مأیوس بماند.

۱۳۹۷/۳/۳

مهندس جهان تاب: سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر فرصت مغتنمی برای بازبینی و بازشناسی تاریخ بلند مقاومت ملت ایران است.

۱۳۹۷/۲/۳۱

مهندس عرب: پروژه احداث سالن چند منظوره ورزشی در پارک رودکنار بین ده متری چهارم تا هشتم كلید خورد.

۱۳۹۷/۲/۳۰

عضو شورای اسلامی شهر گلستان گفت : امسال طرحهای خوبی در حوزه های فرهنگی و ورزشی در شهرگلستان انجام و یا آغاز خواهد شد.

۱۳۹۷/۲/۳۰

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر گلستان گفت : شورای پنجم گلستان به اندازه تمام ادوار قبلی کار عمرانی خواهد کرد. یعنی در  چهار ساله این دوره شورا برابر با بیست سال گذشته شهرگلستان پروژه و خدمت انجام خواهد شد.