مهندس عرب: معابر محله میمنت آباد تسطیح شد

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

سرپرست شهرداری گلستان از ادامه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت گسترده معابر محله میمنت آباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس عرب سرپرست شهرداری گلستان با اعلام این خبر گفت: در ماه جاری مدیریت شهری گلستان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر گلستان برای رسیدگی به مشکلات میمنت آباد از این محله بازدید نمودند و ساکنین این شهرک درخواست های بحق خود در مورد رسدگی به وضعیت آسفالت، پیاده رو ها، جدولگذاری جوی های آب، ساماندهی نخاله های ساختمانی و روشنایی این محله با مسولین شهری مطرح کردند و امروزه شاهد شکوفایی این محله از شهر گلستان هستیم.
سرپرست شهرداری گلستان ادامه داد: با طرح جهادی در این محله از جمله  خیابان و کوچه های بهشت، خیابان بختیاری و ... مخلوط ریزی، جدولگذاری و آسفالت و دوهزار متر مربع پیاده رو سازی انجام شد.
وی در پایان عنوان کرد: اجرای پروژه های جدید به زودی در شهر گلستان شروع خواهد شد و پروژه های فعلی نیز با  قدرت در حال اجرا هستند و به زودی شاهد بهره برداری بخش عظیمی از آنها خواهیم بود.

نمایش ادامه آرشیو