نصب دال بتنی در ورودی مدارس شاهد و شهید آوینی توسط واحد امانی شهرداری گلستان

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

در راستای کاهش مشکلات تردد وسایل نقلیه و عبور و مرور دانش آموزان، دال بنتی ورودی مدارس شاهد و شهید آوینی نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در ادامه اجرای پروژه تسطیح معابر و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، رفاه حال شهروندان و دانش آموزان گلستانی دال بتنی مقابل مدارس شاهد و شهید آوینی نصب گردید.