بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری گلستان

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

بازدید سرزده آقایان یوسف مهدوی و علی سلیمی از اعضای شورای اسلامی شهر گلستان از معاونت فنی و عمرانی شهرداری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ اعضای شورای اسلامی شهر گلستان در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از مهندس علیرضا عرب، مدیریت شهری گلستان و کارکنان شهرداری از جمله معاونت فنی و عمرانی که درجهت عمران و آبادانی شهر تلاش وکوشش نموده اند خواستارآن شدند تا شهرداری تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد تا با حضور مستمر و پیگیری مداوم، پروژه های عمرانی هر چه سریعتر به بهره برداری برسند

.