نظارت مستمر اداره بازرسی شهرداری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در گلستان

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

رئیس اداره بازرسی شهرداری گلستان از تشدید نظارت بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مسلم رستمی رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری گلستان در بازدید از سطح شهر گلستان، اظهار داشت: رسیدگی به شکایتهای شهروندان درباره مسائل شهری و خدمات شهرداری در اولویت برنامه ها و اقدامات شهرداری قرار دارد.
وی با اشاره به دلایل این امر ادامه داد: تکریم ارباب رجوع بر مبنای چارچوبهای قانونی، نظارت و پیگیری و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات می تواند در موفقیت مدیریت شهری موثر باشد.
رستمی از تشدید نظارتها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز غیر مجاز خبر داد و بیان کرد: رسیدگی به تخلفات ساختمانی و بازدید مستمر از سطح شهر و گزارش ترافیکی و وضعیت حمل و نقل ایستگاه های تاکسیرانی و اتوبوسرانی به صورت مستمر توسط این اداره انجام می گردد.