اجرای طرح ضربتی پاکسازی معابر و محلات سطح شهر گلستان

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

طرح ضربتی پاکسازی معابر و محلات سطح شهر گلستان از سوی واحد امور شهر در حال اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان فهیم شهر گلستان، حوزه خدمات شهری در حال اجرای طرح ضربتی پاکسازی معابر و محلات در نقاط مختلف سطح شهر می باشد.