لایروبی انهار خیابانها وکوچه های سطح شهر در هفته جاری انجام شد

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

با اهتمام واحد امور شهر نسبت به پاکسازی معابر، انهار خیابان و کوچه های شهر گلستان لایروبی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ واحد امور شهر به دستور مهندس عرب سرپرست شهرداری گلستان اقدام به لایروبی خیابانها وکوچه های ناحیه ۲باهنر، آذربایجان، بهشتی، فکوری، پاییزا‌ن، الهیه، ۱۲متری سجاد و  کوچه های باکری و تعاون در هفته جاری نموده است.
این حرکت زیبا که می تواند فرهنگ سازی در بین شهروندان برای نگه داشتن شهری زیبا و بدون زباله در گلستان باشد در همه معابر شهر گلستان ادامه خواهد داشت.