با رأی اکثریت مطلق آرا: مهندس عرب به عنوان سرپرست و شهردار گلستان انتخاب شد

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

مهندس علیرضا عرب با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای اسلامی شهر گلستان به عنوان سرپرست و شهردار گلستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در نخستین جلسه رسمی اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گلستان، مهندس علیرضا عرب به عنوان سرپرست و شهردار گلستان انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، مهندس عباس جهان تاب رئیس شورای اسلامی شهر گلستان با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به جلسات متعددی که برای انتخاب شهردار گلستان با حضور همه اعضای منتخب شورای اسلامی دوره پنجم برگزار شد، مهندس علیرضا عرب با توجه به تجارب ارزنده و شناختی که از شهر گلستان داشتند و ادارئه برنامه های سازنده به عنوان شهردار انتخاب شدند که تا تأئید نهایی از سوی مراجع ذیصلاح به عنوان سرپرستی شهرداری به فعالیت خواهند پرداخت.