ترکیب هیأت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گلستان مشخص شد

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

مهندس عباس جهان تاب اتفاق آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر گلستان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در اولین روز از آغاز به کار اعضای شورای اسلامی شهر گلستان، آئین انتخاب هیأت رئیسه شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

بر این اساس، مهندس عباس جهان تاب به عنوان رئیس موسی قلی زاده نائب رئیس و آقایان محسن بیگدلی و علی حسنی به عنوان منشی اول و دوم و علی شاهدی به عنوان خزانه دار شورا با اتفاق آرا به مدت یکسال انتخاب شدند.

موسی قلی زاده،  نائب رئیس شورا

محسن بیگدلی، منشی اول شورا

علی حسنی، منشی دوم شورا

علی شاهدی، خزانه دار شورا

موسی مرحمتی، سخنگوی شورا

ابوالفضل مرادی، عضو شورا

علی سلیمی، عضو شورا

یوسف مهدوی ورزقانی، عضو شورا