تجلیل شهردار گلستان از اعضای شورای اسلامی شهر گلستان

سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

مهندس کاویانی در آخرین دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر از حمایت های ایشان در ارائه خدمات بهینه به مردم تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهردار گلستان: مهندس بهروزکاویانی شهردار گلستان با اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر دیدار و از حمایت های آنان از اقدامات شهرداری در ارائه خدمات بهینه به شهروندان قدردانی کرد.
براساس این گزارش شهردار گلستان اظهار داشت: شورای اسلامی شهر نهادی برخاسته از بطن مردم است و تصمیمات آن نشانگر دیدگاه شهروندان است.
وی ادامه داد: موفقیت شهرداری در گرو حمایت شورای اسلامی شهر می باشد که به بحمدا... شهرداری گلستان در سالهای اخیر پروژه های بی نظیر را اجرا و به سرانجام می رساند که در تاریخ شهر گلستان بی نظیر است. و نشان دهنده اتحاد و همدلی شهردار و شورای اسلامی شهر می باشد.

نمایش ادامه آرشیو