جدولگذاری انتهای کوچه غدیر 5 شهرک الهیه در حال انجام است

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

به دنبال تاکید مهندس کاویانی شهردار شهر گلستان در خصوص لزوم ساماندهی معابر شهر، عملیات  جدول گذاری و زیر سازی کوچه های غدیر شهرک الهیه جهت انجام اسفالت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در راستای دفع آبهای سطحی و ساماندهی معابر سطح شهر، جدول گذاری کوچه های محله الهیه در حال انجام است که در حال حاضر انتهای کوچه غدیر 5 جدولگذاری می شود.