خرید و نصب 184 قطعه کفپوش گرانولی ضربه گیر در محیط بازی کودکان پارک شهید بهشتی

شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

کف محیط بازی کودکان پارک شهید بهشتی با نصب کفپوشهای گرانولی (پلاستیکی) ایمن سازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ فعالیتهای بدنی یکی از عوامل مهم در ارتقای سلامت جسمی و فکری کودکان محسوب می شود که با کاهش میزان استفاده از دوچرخه یا قدم زدن در فواصل بین منزل تا مدرسه و رو آوردن کودکان به بازی های رایانه ای و عدم فعالیت فیزیکی کافی خطر بروز اختلالات متابولیکی را در پی داشته داشته است. سازمان جهانی بهداشت از جمله مواردی را که برای حصول شهر سالم مورد اشاره قرار داده است عبارتند از محیط فیزیکی ایمن و سالم، کیفیت مطلوب محیطی.بی سک با عنایت به رویکرد اخیر، برای ارتقای سطح ایمنی و سلامت کودکان، فراهم سازی شرایطی کیفی و پایدار برای محوطه های بازی پارکی ضرورت دارد که در این راستا کف محیط بازی پارک شهید بهشتی با خرید و نصب 184 قطعه 1 مترمربعی کفپوش گرانولی ایمن سازی شد.