معارفه معاون اداری و مالی شهرداری گلستان

شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

منطقی با حکم سید محمد میرزمانی شهردارگلستان به عنوان معاون اداری و مالی منصوب و با حضور مسئولین شهرداری معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ آیین معارفه جواد منطقی  به عنوان معاون اداری و مالی با حضور شهردار و مسئولین شهرداری برگزار شد تا وی به صورت رسمی سکان هدایت معاونت اداری و مالی شهرداری گلستان را در اختیار گیرد.
 جواد منطقی یکی از مدیران با اخلاق و شایسته شهرداری گلستان است که امیدواریم حضور ایشان در این حوزه به افزایش انضباط و رفاه پرسنل و پیشبرد اهداف عالیه شهرداری بیانجامد.

 

نمایش ادامه آرشیو