گامی دیگر در جهت رشد و شکوفایی شهر توسط شهرداری گلستان / تبدیل تهدید به فرصت

پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

شهردار گلستان خبر داد: فعالیت گسترده عمرانی در احداث پارک واقع در ده متری اول تا سوم حاشیه رودخانه شادچای شتاب گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان دکتر میرزمانی گفت: با ساماندهی رودخانه شادچای  و ایجاد پارک، تفرجگاه و فضاهای ورزشی و تندرستی، تهدیدهای موجود در آن به فرصت تبدیل می شود و این امر در کاهش نابسامانی های اجتماعی و ترغیب به ورزش قطعا موثر خواهد بود.

نمایش ادامه آرشیو