عادی انگاری به آژیر قرمز کرونا در گلستان؛ تقصیر مردم یا کم کاری در نظارت است!

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 با وجود هشدارهای پیاپی خودروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان، تداوم وضع و پایداری بیماری کرونا در گلستان با بی توجهی مردم و مسئولان به شیوه نامه‌های بهداشتی همچنان برقرار است

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ هنوز نه آمار مبتلایان کرونا کمتر و نه واکسن آن توزیع شده، اما تاملی بر رفتار عموم مردم گلستان در فیلم بالا حکایت از این دارد که کرونا، عادی‌تر از آن شده است که افراد برای آن محدودیتی برای خود قائل شوند.