خدمات عمرانی 100 روزه در محله باغ مهندس

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

شهردار گلستان: تشریح اهم اقدامات و برنامه‌های حوزه عمرانی با زیر سازی و آسفالت، جدول گذاری و ترمیم پیاده روها در شهرک باغ مهندس انجام و  به بهره برداری رسیده است .

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ اقدامات عمرانی در این منطقه به شرح ذیل می باشد:

 1- کوچه رضوان حدوداً 700 متر مربع (روکش آسفالت)

2- کوچه فردوسی باغ مهندس حدوداً 700 متر مربع (لکه گیری و زیر ساز)

3- آسفالت فنیشری باغ مهندس تا انتهای پرفسور هشترودی و بلوار اصلی 30 متری طالبانی حدوداً 600 متر مربع

4- اجرای جدول به طول 6000 متر طول (خیابان پرفسور هشترودی)

5- خیابان جنت زیر سازی و آسفالت 6000 متر مربع

6- تختی9  تعویض جداول فرسوده: 280 متر مربع

7- سبلان بن بست 1 تعویض جداول فرسوده:  99 متر مربع

8- طاووس2 تعویض جداول فرسوده: 430 متر مربع

9- رحمت :4 تعویض جداول فرسوده:  270 متر مربع

10- آبان 1و 2 تعویض جداول فرسوده:  368  متر مربع

11- ابوذر 3و 4  تعویض جداول فرسوده: 390 متر مربع

12- دانش تعویض جداول فرسوده:  40 متر مربع

13- جلوی مسجد تعویض جداول فرسوده:  180 مترمربع

14- جنت ، شکوفه 3  تعویض جداول فرسوده:  200 متر مربع

15- کوچه شریعت تعویض جداول فرسوده:  78متر مربع

16- کوچه سخاوت تعویض جداول فرسوده: 801 متر مربع

17- کوچه ارم تعویض جداول فرسوده:  935 متر مربع

18- کوچه 5 تعویض جداول فرسوده:  408 متر مربع

19- تختی تعویض جداول فرسوده:  779متر مربع   

20- روبروی عرفان و تعاون، تعویض جداول فرسوده:  245 متر مربع

21- گرجستانی بن بست  4 تعویض جداول فرسوده:  336 متر مربع

22- کوچه سعادت تعویض جداول فرسوده:  1183 مترمربع

23- کوچه رحمت تعویض جداول فرسوده:  128 متر مربع

24- کوچه ستار خان تعویض جداول فرسوده:  845 متر مربع

25- کوچه باب الحوائج تعویض جداول فرسوده:  343 متر مربع

26- خیابان باغ مهندس تعویض جداول فرسوده:  43 متر مربع

27- خیابان باغ مهندس، رحیمی ، خدابنده لو تعویض جداول فرسوده: 253 متر مربع

28- 14متری فردوس تعویض جداول فرسوده:  86 متر مربع

29- خیابان تختی دوم تعویض جداول فرسوده: 36 متر مربع

30- سعدی یک تعویض جداول فرسوده:  1224 متر مربع

31- خیابان سعدی 2 تعویض جداول فرسوده: 64 متر مربع

32- سعدی 3  تعویض جداول فرسوده: 804 متر مربع

33- سعدی 4 تعویض جداول فرسوده: 783 متر مربع

34- سعدی 5 تعویض جداول فرسوده: 693 متر مربع