عضو شوراي اسلامي شهر گلستان: بازگشايي خيابان پروفسور هشترودي اقدامي قابل ستايش بود.

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

موسي قلي زاده شوراي اسلامي شهر گلستان با ديدگاه متفاوت در دوره پنجم، توانست با همياري اعضاي شورا و همچنين شهردار و مديران شهرداري به موفقيت هاي با ارزشي در عمران و توسعه عمراني شهر گلستان برسد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ هرچند که مشکلات مالي اين روزها گريبان گير شهرداري هاي کشور شده است، ولي شوراي اسلامي شهر با اولويت بندي پروژه ها با توجه به نياز شهر، پروژه هايي را به مرحله اجرا و بهره برداري رسانده است که نتيجه آن رفاه و آسايش شهروندان گلستاني بوده است که مي توان به توسعه معابر عمومي و بازگشايي خيابانها که يکي از نيازهايي است که به واسطه اجراي آنها بسياري از گره هاي ترافيکي باز شده و در نقاط مختلفي از شهر شاهد ترافيک روان شده ايم، اشاره کرد.

بازگشايي خيابان پرفسور هشترودي و اتصال محله باغ مهندس به سي متري الهيه از تاکيدات شوراي اسلامي و اقدامات مثمر ثمر شهرداري بود که با اجراي آن که يکي از مطالبات بر حق شهروندان بوده است، مشکلات عديده ترافيکي حل گرديد. شوراي اسلامي و شهرداري گلستان با پيگيري هاي مکرر خود بعد از چند سال توانست به اين موفقيت دست پيدا کند زيرا که با افزايش طبقات منازل مسکوني، تقريبا بعضي از خيابان ها ديگر گنجايش خودروهاي موجود را ندارد.

با توجه به اينکه شهر گلستان در ميان شهرستان هاي اسلامشهر و رباط کريم واقع شده است و بيش از آنچه که تصور شود، شاهد تردد خودروهاي سنگين وسبک در اين مسير هستيم، اتمام کمربند شمالي يکي از خواسته هاي شوراي اسلامي است و توقع مي رود که شهرداري با تمام توان خود اين پروژه را به اتمام برساند. کمربندي شمالي جزء پروژه هايي است که نقش به سزايي در کاهش ترافيک شهري و همچنين حوادث ناشي از آن را دارد.

احداث پل ماشين رو کنار ريل باس يکي ديگر از نيازهاي اساسي شهر گلستان است که با توجه به بودجه پيش بيني شده و همچنين نياز شهر به اين پروژه، شوراي اسلامي خواستار اجراي هرچه سريعتر آن از شهرداري است و انتظار مي رود با توجه به نقش تاثير گذار پروژه هاي پيش بيني شده، براي رفاه حال شهروندان، اجراي آن آغاز و هرچه سريعتر مورد بهره برداري قرار بگيرد.