سخنگوي شوراي اسلامي شهر گلستان: احداث پارک بزرگ غدير آغازي بر توسعه سرانه فضاي سبز

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

علي حسني: شهر گلستان در حال حاضر درگير چالشهاي عمراني و اجتماعي است که مي تواند در توسعه و آباداني اين شهر نقش مهمي داشته باشد و اين همان دغدغه اعضاي شوراي شهر بوده است که به ياري همديگر و تلاش مديريت شهرداري توانستيم پروژه هاي بزرگ و متعددي را پيش بيني و به مرحله اجرا برسانيم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در همين راستا حسب دادنامه اي که از محاکم قضايي صادر شده است، بر اساس آن 809 قطعه از اراضي شرکت صادرات تميز جزء سرانه هاي شهرداري گلستان مي باشد، به جهت اينکه 429 قطعه از اراضي مذکور به نام شرکت نامبرده بوده، در حال انتقال اسناد آنها به نام شهرداري گلستان مي باشد و تعداد 285 قطعه زمين قبل از صدور راي به نام اشخاص ثالث و حقيقي منتقل شده و در برخي از آنها احداث بنا گرديده است که شهرداري مي بايست از طريق مراجع قضايي نسبت به اخذ ثمن آنها به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري اقدام نمايد.

 مديريت شهري گلستان توافقي را با شرکت فوق داشت که بر اساس آن بالغ بر 700 قطعه زمين به تملک شهرداري درآمد و شوراي اسلامي و شهرداري نيز از اين فرصت براي احداث پارک غدير بهره جست که به زودي شاهد کلنگ زني اين پارک در زميني به مساحت 2 هکتار در بين فلکه دوم و سوم گلستان خواهيم بود.

سعي ما بر اين بوده است تا بتوانيم اين پارک را با الهام از پارک آب و آتش و پل طبيعت تهران اجرا کنيم. ضمن اينکه احداث اين پارک در رفاه و آسايش شهروندان نقش مهمي خواهد داشت و از سوي ديگر با توسعه سرانه فضاي سبز نيز روبرو خواهيم بود، شوراي شهر تاکيد دارد که شهرداري هر چه سريعتر نسبت به اجراي آن اقدام کند تا هر چه زودتر به مرحله بهره برداري برسيم.

از آنجايي که شهر گلستان نيز همانند شهرهاي حاشيه تهران دچار يک مشکل اساسي يعني کمبود زيرساخت هاي اصلي به واسطه هجوم جمعيت بدون در نظر گرفتن امکانات بوده است، لازم دانستيم که براي اجراي اين زيرساخت ها برنامه ريزي مدوني در شوراي اسلامي شهر گلستان داشته باشيم.

براي اين منظور همت والاي شوراي اسلامي و شهرداري و همچنين همکاري مسئولان شهرستاني و استاني را مي طلبد تا پروژه هاي بزرگي همچون  ميدان امام حسين(ع) در ورودي شهر گلستان از سمت اسلامشهر به زودي احداث شود. به واسطه اينکه در اين پروژه  هم ورودي نسيم شهر و هم ورودي کمربندي جنوبي سبزدشت تا گلستان در طراحي ديده شده است مقرر گرديد با پيگيري هاي آقاي نوروزي نماينده مردم بهارستان و رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي، شهرداري نسيم شهر نيز در اين پروژه مشارکت داشته باشند و همچنين موفق به اخذ اعتبارات استاني براي پيشبرد اين پروژه ها شويم.

آسفالت و جدولگذاري معابر اصلي و فرعي که يکي از انتظارات مردم از شوراي اسلامي و شهرداري محسوب مي شود، مديريت شهري گلستان نهضت آسفالت را آغاز و با تلاش شبانه روزي همکارانم در شوراي شهر و مجموعه مديريتي شهرداري توانستيم در تمامي محلات گلستان اين دو پروژه مهم را به اجرا برسانيم که در بيشتر مناطق به اتمام رسيده و در ديگر مناطق نيز در حال اجراست.

بهسازي و زير سازي معابر اصلي شهر از ديگر پروژه هايي بود که در دستور کار شوراي اسلامي و شهرداري قرار گرفت. اين پروژه نيز با پيش بيني بودجه لازم در اکثر خيابان هاي اصلي انجام شده و اکيپ هاي عمراني همچنان در سطح شهر مشغول به اجراي بهسازي و زير سازي معابر اصلي هستند.

افزايش سرانه فضاي سبز شهر گلستان از ديگر دغدغه هاي شوراي اسلامي بود که به همين منظور ايجاد فضايي در کمربندي شمالي و حاشيه آن در حال اجرا مي باشد و همچنين مقرر شده است حاشيه رودخانه سياه آب ساماندهي و با ايجاد نوار سبز در آن  اجرايي گردد و نيز در منطقه سبز دشت ديوار کشي پارک بانوان و احداث سوله ورزشي سرپوشيده در کنار آن در دستور کار مي باشد.

از ديگر پروژه هايي که در اين شهر  انجام گرديد اتصال 30 متري الهيه به خيابان پروفسور هشترودي در منطقه باغ مهندس سلطان آباد و نيز بازگشايي و دوطرفه شدن ابتداي شهرک قلعه مير مي باشد.