دبير شوراي اسلامي شهر گلستان: کمربند شمالي؛ گامي بلند در توسعه شهر گلستان

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

نعمت اقا محمدي: احداث کمربند شمالي حدفاصل پل ريل باس تا 30 متري شهيد ستاري ضمن اينکه يکي از اولويت هاي مهم شوراي اسلامي و شهرداري گلستان است، نقش يک مسير استراتژيک را براي شهر گلستان خواهد داشت که اگر اجراي آن به اتمام برسد مي تواند در کاهش ترافيک و همچنين به عنوان يک مسير انتقالي موثر واقع شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ بر همين اساس اهتمام مديريت شهري بر اين است تا با تملک املاک واقع در اين مسير، هرچه سريعتر زمينه براي اجراي اين پروژه مهيا تر شود تا با بهره برداري از آن چند قدم ديگر در راستاي توسعه اين شهر برداشته شود.

بنابراين با توجه به اين امر که تملک املاک مسير اين کمربندي راهگشاي اجراي اين پروژه مهم خواهد بود، شهرداري گلستان بايد با يک برنامه ريزي مناسب ضمن رعايت حقوق شهرداري و همچنين مالکين و زمانبندي مناسب، تلاش خود را براي اجراي هرچه سريعتراين پروژه مضاعف کرده تا نتيجه کار در مدت زمان کمتري حاصل گرديده و شهروندان بتوانند از فوايد و آثار اين پروژه بهره مند گردند.

احداث پل روگذر روي ريل باس در انتهاي سلطان آباد و بر روي رودخانه شادچاي يکي ديگر از پروژه هايي است که مي تواند نقطه عطفي براي توسعه محلات کمتر توسعه يافته شهر گلستان باشد.

از سوي ديگر اجراي اين طرح، ضمن سهولت درعبور و مرور در اين منطقه، مرهمي خواهد بود بر نابساماني هاي حاشيه رودخانه شادچاي که اين روزها شوراي اسلامي شهر گلستان در تلاش است با تکميل پروژه پارک خطي و همچنين احداث اين پل، اين محله را ساماندهي کند.

خوشبختانه با پيگيريهاي صورت گرفته توسط شوراي اسلامي شهر به واسطه اينکه اين پروژه يک طرح فرا منطقه اي محسوب مي شود، مبلغ 3 ميليارد تومان در سازمان برنامه و بودجه براي احداث اين پل به تصويب رسيد. در ادامه برنامه هاي پيش بيني شده براي اجراي پل روگذر روي پل ريل باس، طرح اين پروژه توسط يکي از شرکت هاي مشاور در حال انجام است و هر زماني که به اتمام برسد و مورد تصويب مديريت شهري قرار بگيرد، مراحل اجرايي آن آغاز خواهد شد.

نکته مهم ديگري که به يکي از دغدغه هاي مهم شوراي اسلامي شهر گلستان تبديل شده است، ساماندهي صنوف مزاحم در مرکز شهر است. البته براي رفع مشکلات مردم بايد تمامي اصناف در شهر فعاليت داشته باشند ولي زماني که تعداد آنها بيشتر از نياز يک منطقه مي شود، به عنوان صنوف مزاحم شناخته شده و بايد ساماندهي شود.

هرچند که از گذشته در حاشيه و مناطق خارج از بافت مسکوني شهر گلستان صنوف صنعتي و توليدي به شکل شبه بازار  فعاليت داشتند ولي به مرور زمان با رشد چشمگير مناطق مسکوني و ازدياد جمعيت، اين صنوف در مرکز شهر و در بخش هاي مسکوني قرار گرفته اند و با توجه به اينکه اين موضوع با اصل قوانين شهرسازي مغايرت دارد و به عنوان يک معضل شهري به حساب مي آيد،  بايد توسط مديريت شهري ساماندهي شود.