دبير شوراي اسلامي شهر گلستان: جاي يک مرکز فرهنگي مثل دانشگاه در شهر گلستان خالي است.

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

قاسم عليزاده: يکي از مهمترين اولويت هاي مديريت شهري شهر گلستان ضرورت توجه به توسعه زيرساخت هاي فرهنگي و احداث مراکز فرهنگي در کنار ديگر پروژه هاي عمراني، براي ارتقاء کيفيت زندگي بيشتر شهروندان گلستاني همراه با آگاهي و دانش بوده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان: شوراي اسلامي شهر گلستان در ادامه روند فعاليتهاي خود، مبناي کار را بر اجراي پروژه هايي قرار داد که بتواندعملکرد چشمگيري در پرونده خود ثبت کند. هرچند که مشکلات عديده مالي در مسير شهرداري هاي کشور وجود دارد، ولي در شهر گلستان با ايجاد همدلي و اتحاد، در صدد هستيم  اقداماتي را رقم بزنيم که به واسطه آن شهر گلستان سيماي آباداني به خود بگيرد.

توسعه زيرساخت هاي فرهنگي از مهمترين اين شاخصه ها بود که با مصوبات کاربردي شوراي اسلامي افزايش چشمگيري درخصوص تعداد مراکز فرهنگي را شاهد هستيم. البته نکته قابل توجه در اين موضوع فقط احداث اين مراکز نبوده است بلکه سعي شده است با استفاده از بهترين تجهيزات و مديريت درست فرهنگي، شهروندان را به همگام بودن با مديريت شهري براي ارتقاء فرهنگ زندگي سوق دهيم.

با همه اين تفاسير و اقدامات صورت گرفته و تلاش هاي مدبرانه مديريت شهري براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و توسعه زير ساخت هاي فرهنگي، جاي يک مرکز فرهنگي علمي بزرگ مثل دانشگاه در اين شهر بسيار خالي بود که    از اين رو شوراي اسلامي شهر با تدارک يک مصوبه، شهرداري را ملزم به پيش بيني يک زمين براي دانشگاه نمود که در آينده اي نزديک با تامين زمين مناسب اين امر نيز محقق خواهد شد.

مديريت شهري شهر گلستان تمام توان خود را براي آباداني اين شهر به کار بسته و با امکانات محدود مالي که در اختيار دارد، پروژه هاي بسياري را تعريف و به مرحله اجرا رسانده است.

ارائه خدمات شهري به شهروندان به واسطه آنکه بايد در موازات خدمات عمراني صورت بگيرد، از کمبودهايي است که شهرداري بايد توجه بيشتري به آن داشته باشد.

توسعه عمراني اين شهر بر مبناي تعاملاتي است که ميان مسئولان شهري، شهرستاني و استاني  است که بر همين اساس از حجه الاسلام نوروزي نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، استاندار تهران و همچنين فرماندار شهرستان بهارستان که هميشه ياري گر شوراي اسلامي و شهرداري در اجراي پروژه هاي متعدد و زير بنايي بودند، تقدير و تشکر مي نمايم و اميدوارم حمايت اين عزيزان براي اجراي پروژه هاي ديگر اين شهر  بيشتر از گذشته برقرار باشد.