نايب رئيس شوراي اسلامي شهر: تصويب بسته هاي تشويقي براي بافت فرسوده و رعايت پارکينگ

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

يوسف مهدوي مهاجر پذيري شهر گلستان همان دليل مهمي است که باعث شده رشد جمعيت اين شهر سرعت بيشتري بگيرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در اين ميان شاهد افزايش ساخت و ساز ها نيز بوديم، زيرساخت ها و ايجاد سرانه هاي عمومي از نکات اصلي بودند که در دوره هاي گذشته فراموش شدند و به موجب اين امر آسيب هاي جدي بر پيکر اين شهر وارد شده است.

آسيب هايي که امروزه مديريت شهري به جاي اجراي پروژه هاي رفاهي و خدماتي بايد به فکر ايجاد زير ساخت هاي مهم باشد.

اگر قرار است شوراي اسلامي شهر گلستان و همچنين شهرداري براي اين شهر گام اساسي بردارند، توجه ويژه به ابتدايي ترين زيرساخت ها از مهمترين اقدامات خواهد بود. هرچند که ديدگاه شوراي اسلامي بر همين اصل  استوار بوده است، ولي براي رسيدن به ايده آل زمان بيشتري نياز است و شهروندان نيز بايد ياريگر ما باشند.

در خصوص تامين سرانه ورزشي نيز 3 زمين چمن مصنوعي را احداث کرديم و همچنين خانه کشتي وزورخانه از اقدامات موثري بود که در حال انجام است ودر آينده اي نزديک قابل بهره برداري خواهد بود.

شوراي اسلامي در جهت تحول در سيماي شهر، رسيدگي به معضلات زيست محيطي شهر گلستان را اولويت کار مديريت شهري قرار داد و در نتيجه ساماندهي حاشيه رودخانه ها به خصوص رودخانه شادچاي و تبديل آن به يک فضاي سبز مناسب انجام شد.

بافت هاي فرسوده شهرگلستان از ديگر مشکلاتي بود که بايد هر چه سريعتر به آن رسيدگي مي شد تا از بروز مشکلات احتمالي و خسارات پيش بيني نشده جلوگيري شود که اين موضوع در صحن علني شورا و با در نظر گرفتن بسته هاي تشويقي براي ساکنين بافت هاي فرسوده که با تجميع چند پلاک بتوانند بناهايي با متراژ بالا احداث کنند و شهرداري نيز براي تشويق در زمينه تخريب ونوسازي هيچگونه مبلغي بابت جواز دريافت نکند.

از اين رو از شهروندان فهيم گلستاني خواستاريم تا با هم قدم شدن با نمايندگان خود در شوراي اسلامي و با رعايت تمامي قوانين شهري و شهروندي مديريت شهري را براي ارائه خدمات هرچه بيشتر ياري نمايند.