بازگشایی خیابان پروفسور هشترودی اقدامی قابل ستایش/ تکمیل کمربندی گلستان مطالبه جدی مردم است

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گلستان ضمن قدردانی از اقدامات عمرانی شهرداری گفت: خوشبختانه هم اکنون اقدامات قابل توجهی در نقاط مختلف شهر صورت می گیرد که بازگشایی خیابان پرفسور هشترودی و اتصال محله باغ مهندس به سی متری الهیه نمونه بارز آن است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ موسی قلی زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: حدود پنج سال بر اساس مطالبات برحق ساکنین، پیگیر این موضوع بودیم که خوشبختانه در دوران مدیریت آقای قاسمیان به سرانجام رسید

وی با تاکید بر تکمیل و نهایی شدن پروژه کمربندی شمالی نیز افزود ؛ از شهردار انتظار داریم که پروژه کمربندی شمالی سلطان آباد که موجب تسهیل درتردد وسایط نقلیه و روان شدن ترافیک جاده ساوه می شود سریعاً به اتمام برساند

قلیزاده همچنین احداث پل ماشین رو کنار ریل باس با بودجه پیش بینی شده  را خواستار شد.