ابراز رضایت و تقدیر شورای اسلامی شهر گلستان از اقدامات دکتر قاسمیان

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

محسن بیگدلی رئیس شورای اسلامی شهر با اهدای لوح سپاس به نمایندگی از نمایندگان مردم در پارلمان شهری از اقدامات و عملکرد 20 روزه شهردار گلستان ابراز رضایت و تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ تداوم اجرای پروژه های عمرانی و تلاشهای شبانه روزی دکتر قاسمیان شهردار گلستان، از چشم نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر دور نمانده و به تقدیر رئیس این شورا از شهردار منتج شد.
بر اساس این گزارش، در لوح سپاس محسن بیگدلی که به شهردار اهدا شد، چنین آمده است: اندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسلامی هیچ گاه از یادها نخواهد رفت و مردم فهیم و قدرشناس شهر گلستان در این مدت 20 روز از خدمات شبانه روزی و تلاشهای ارزشمند حضرتعالی و توسعه پرشتاب در حوزه های عمرانی و مدیریت شهری که به نحو شایسته در حال انجام می باشد، رضایت دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شد در شرایط سخت و تنگناهای شدید بسیاری از پروژه ها متوقف گردد، آورده است: خداوند را شاکریم که با درایت، تدابیر و اقدامات شجاعانه شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در حوزه های عمرانی و خدماتی در سطح شهر در این مدت کوتاه بوده ایم.
در ادامه این لوح آمده است: این عملکرد ماندگار نمونه ای بارز و آشکار از خدمت صادقانه در توسعه و آبادانی این شهر می باشد که به همت والامردی از جنس ایثار و عاشق خدمت است و با اندیشه و همت بلند، رضایت خالق و مخلوق را به همراه داشته است.