آغاز بازسازی پله های برقی پل های عابر پیاده توسط شهرداری گلستان

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

کورش خالقی سرپرست شهرداری از آغاز عملیات نوسازی و بازسازی پله های برقی پل های عابر سر گلستان و خیابان مدرسه در راستای تامین رفاه و ایمنی شهروندان و زیباسازی محیط شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ ایجاد پل های عابر پیاده، پله برقی ها و عبور ایمن از خیابان ها یکی از مسایل مهم در زندگی امروز شهری است که از خواسته های مهم و همیشگی شهروندان و از دغدغه های مدیریت شهری است که در این راستا شهرداری گلستان به نوسازی و تعمیر پله های برقی پل های عابر نقاط پرتردد شهر گلستان اقدام نمود.

سرپرست شهرداری گلستان با اعلام این مطلب گفت: به منظور تامین رفاه و ایمنی شهروندان و زیباسازی محیط شهری پله های برقی پل های عابر پیاده سر گلستان و خیابان مدرسته بازسازی و مرمت می شود.

کورش خالقی با اشاره به اینکه در حال حاضر 7  پل عابر پیاده در سطح شهر گلستان وجود دارد که 2 مورد از آنها مکانیزه است، گفت: سقفهای پلی کربنات پلهای عابرپیاده و پله های برقی این پلها تعویض و تعمیر می شود

وی در ادامه از رنگ آمیزی پلهای سطح شهر خبر داد و گفت: در راستای زیباسازی شهر گلستان این پلها برحسب نیاز رنگ آمیزی و به طور مستمر شست و شو و ضدعفونی می شوند.

خالقی با اشاره به اینکه پل های مکانیزه از اهمیت و کارایی بسیار زیادی برای سالخوردگان و کودکان برخوردار است، گفت: ‌هرچه تجهيزات و امكانات ترافيكي در سطح شهر بيشتر باشد، امنيت تردد نيز بیشتر می شود و افزایش تعداد پل‌هاي عابر پياده مكانيزه تمايل شهروندان برای استفاده از پل و عبور از عرض خيابان را بیشتر می کند که نتیجه آن امنيت تردد در سطح شهر است. همچنین با کمتر شدن ميزان تردد عابران پياده در عرض معابر ترافيك شهر نيز روان‌تر مي‌شود و ميزان بروز حوادث كاهش پیدا می کند.