برگزاری اولین جلسه کمیته ترافیک شهر گلستان در سال 1399

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

اولین جلسه کمیته ترافیک شهر گلستان با هدف اجرای مصوبه شماره 148 شورای عالی ترافیک شهری کشور در شهرداری گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ این جلسه به ریاست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری و با حضور ابراهیمی رئیس پلیس راهور شهر گلستان در محل حوزه حمل و نقل برگزار و مصوبه 148 شورای عالی ترافیک شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که مسئولین شهرسازی، زیباسازی، اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز حضور داشتند مقرر گردید در خصوص اجرای طرحهای ترافیکی برابر طرح تفصیلی گزارش مفصلی ارائه داده و علاوه بر ساماندهی تابلوهای ترافیکی برابر قوانین و مقررات و با مجوز راهور، طرح جامع حمل و نقل ترافیک و پدافند غیرعامل توسط مشاور ترافیکی طراحی و ارئه گردد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه این جلسه در ایام مبارزه با کرونا برگزار شد، حاضرین علاوه بر رعایت ایمنی فردی و پروتکل های بهداشتی، طرح فاصله گذاری اجتماعی را نیز رعایت کرده بودند.