هرس زمستانه 100 هزار اصله درخت در شهر گلستان

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گلستان همزمان با فصل زمستان، عملیات هرس درختان را به پایان رسانید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ کورش خالقی سرپرست شهرداری گلستان در این خصوص گفت: هرس درختان هنگام خواب زمستانه با هدف حذف شاخه های آفت زده و بیمار، رفع دید المانهای ترافیکی، پیرایش و آراستگی درختان، افزایش مقاومت گیاهان در برابر فشارهای بیرونی مانند باد و یخبندان انجام شده است.
مدیریت شهری گلستان ادامه داد: هرس به موقع درختان باعث رشد بهتر آنها خواهد شد، بر همین اساس باید منتظر بهاری پر از برگهای سبز در گلستان باشیم.
وی افزود: در فصل سرد سال بدلیل متوقف شدن یا کند شدن شیره نباتی، درختان کمتر آسیب می بیند و بهترین زمان هرس، آذر تا اسفند ماه می باشد.
خالقی یادآور شد: درختان سرمایه‌های زیستی شهری همچون پارک جنگلی ریه هستند که در وانفسای آلودگی هوا و ویروس کرونا  فقط خاطر آسوده ما را در بوستانها و معابر سطح شهر رقم نمی‌زنند بلکه امید همه ما برای استنشاق اندکی هوای پاک  هستند‌.