نتایج قطعی انتخابات حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان اعلام شد/ دکتر نوروزی مجدداً به خانه ملت راه یافت

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن نوروزی با ۳۹۴۲۹ رأی نفر نخست انتخابات مردمی برای حضور۴ ساله در خانه ملت شد.

 ساداتی رئیس مرکز انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در خصوص آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: در اجراي ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۷۲ آيين نامه اجرايى آن، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه رباط كريم و بهارستان مي رساند كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه در حوزه انتخابيه رباط كريم و بهارستان برگزار شد جمع آراي مأخوذه در اين حوزه انتخابيه ۱۵۹۹۰۳ بود كه اشخاص زير به ترتيب :

1. آقاي حسن نوروزي نام پدر اسماعيل داراي ۳۹۴۲۹ رأي

2. آقاي محمدمهدي سليمى نام پدر سليم داراي ۱۳۳۷۱ رأي

3. آقاي احد خيري نام پدر رحيم داراي ۱۳۰۸۹ رأي

4. آقاي سيدضيا چراغى نام پدر سيدجمال داراي ۱۰۶۶۶ رأي

5. آقاي عباس خيري نژادداشبلاغ نام پدر فريدون داراي ۶۷۰۴ رأي

6. آقاي مراد رضائى نام پدر محمدرضا داراي ۴۱۴۶ رأي

7. آقاي اصغر ربانى نام پدر على داراي ۳۹۵۹ رأي

8. خانم مريم زارع نام پدر اسمعيل داراي ۳۷۵۲ رأي

9. آقاي على ارسلانى نام پدر فيضعلى داراي ۳۲۵۲ رأي

10. آقاي سيف اله واحدي نام پدر مجيد داراي ۳۰۷۸ رأي

11. آقاي محمد سراج نام پدر احمدعلي داراي ۲۹۰۴ رأي

12. آقاي جواد پاشاپور نام پدر برزو داراي ۲۸۰۶ رأي

13. آقاي حمزه احمدوند نام پدر محمدقربان داراي ۲۶۶۴ رأي

14. آقاي بهزاد شهبازي نام پدر محمدآقا داراي ۲۲۹۸ رأي

15. آقاي سيدابوالقاسم موسوي نژاددرياكناري نام پدر سيد عبداله داراي ۲۲۷۱ رأي

16. آقاي محمود اسدي نام پدر صدقعلى داراي ۲۲۱۱ رأي

17. آقاي على كرم لرستانى نام پدر على راست داراي ۱۸۸۲ رأي

18. خانم الهام نوشادي نام پدر حميد داراي ۱۸۲۱ رأي

19. آقاي مهدي كريمى نام پدر جواد داراي ۱۵۱۱ رأي

20. آقاي سجاد جلالى نام پدر يارحسين داراي ۱۱۵۹ رأي

21. آقاي سيدمهدي موسوي زره شوران نام پدر سيدانعام اله داراي ۱۱۱۷ رأي

22. آقاي مجتبى جعفري نام پدر رضا داراي ۸۶۵ رأي

23. آقاي امن اله طايران نام پدر غضنفر داراي ۶۵۵ رأي

24. آقاي هادي ربوي نام پدر نعمت داراي ۵۸۲ رأي

25. آقاي محمدباقر ابوالحسنى جبلى نام پدر حسنعلي داراي ۵۷۲ رأي

26. آقاي مجيد سهرابى نام پدر مظفر داراي ۵۵۳ رأي

27. آقاي بهزاد زنجانى نژادفرد نام پدر حسين داراي ۵۰۹ رأي

28. آقاي محمدعلى ميرزارضائى نام پدر صفر داراي ۴۶۳ رأي

29. آقاي ابراهيم روشنى نام پدر حسين داراي ۴۴۱ رأی

30. آقاي عليرضا عبدي نام پدر علي داراي ۳۴۶ رأي

31. آقاي محمود صادقى نام پدر احمد داراي ۳۰۶ رأي

32. آقاي مجيد جعفري افتخار نام پدر كمندعلى داراي ۲۲۳ رأي

33. آقاي حميدرضا عباسيان نام پدر محمد حسن داراي ۱۹۹ رأي

34. آقاي محسن مولازاده نام پدر عليرضا داراي ۱۵۸ رأي

35. آقاي مجتبى عسکرزاده نام پدر عباس داراي ۹۵ رأي