توسعه زیرساختهای ورزشی توسط شهرداری گلستان

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

سرپرست شهرداری گلستان تکمیل سالن های ورزشی شهرک امام حسین (ع)، خانه کشتی، زورخانه و بهره برداری از استخر قلعه میر را مصداق بارز توسعه زیرساختهای ورزشی در سطح شهر برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در گذشته وظایف شهرداری ها در ‌حد جمع‌آوری زباله و رسیدگی به فضای سبز و مبلمان شهری تصور می شد و برخی اقدامات دیگر که توسط این نهاد انجام می پذیرفت از نگاه اکثر شهروندان ‌دور می‌ماند اما در سال‌های اخیر شهرداری‌ها یکی از متولیان اصلی ترویج و توسعه ورزش همگانی هستند.

برهمین اساس شهرداری گلستان برای نشاط و شادابی جامعه و ترویج ورزش، اقدامات مهم و تاثیرگذاری از جمله احداث و تکمیل سالن های ورزشی چندمنظوره و تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

بهلول فرزین سرپرست شهرداری گلستان با بیان مطلب فوق خاطرنشان ساخت: رسیدگی به امور و مسائل ورزشی شهر یکی از وظایف تعریف‌شده برای تمامی شهرداری‌ها است، چراکه یک شهر زمانی می‌تواند رشد و توسعه پیدا کند که توجه به سلامت جسمانی و روانی مردم و شهروندان به‌عنوان ساکنین آن شهر نیز مد‌نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده توسط شهرداری گلستان برای ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به امر ورزش تصرح کرد: توسعه ورزش‌های همگانی و افزایش زیرساخت‌های ورزشی دو اولویت مهم ما در این زمینه است تا همه آحاد مردم و شهروندان بتوانند از امکانات و سالن‌های ورزشی به نحو مطلوب و شایسته استفاده کنند.

بهلول فرزین تکمیل سالن ورزشی شهرک امام حسین (ع) در حاشیه رودخانه شادچای، احداث خانه تخصصی کشتی، تکمیل سالن ورزشهای باستانی و پهلوانی (زورخانه) و بهره برداری از مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر را از جمله پروژه های ورزشی مدیریت شهری گلستان در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی برشمرد که در سال جاری در اختیار عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.