شهردار گلستان انتخاب شد

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ اعضای شورای اسلامی شهر گلستان در صد و پنجاه و دومین جلسه رسمی خود که به صورت فوق العاده برگزار شد، با اکثریت مطلق آرا بهلول فرزین را به عنوان شهردار گلستان انتخاب کردند.

فرزین که هم اکنون سرپرستی شهرداری گلستان را بر عهده دارد از نیروهای قدیمی شهرداری است که بیش از بیست سال سابقه اجرایی و مدیریتی در حوزه های عمرانی، شهرسازی و مالی دارد.

شایان ذکر است شهر گلستان با داشتن بیش از 240 هزار نفر جمعیت (طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395)، از جمله شهرهایی است که حکم شهردار آن بعد از انتخاب توسط شورای اسلامی شهر و تأیید مراجع ذیصلاح توسط وزیر کشور امضا می شود.