اولین همایش خیرین سلامت استان تهران با حضور خیرین و مسئولین استانی برگزار شد.

پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

با حضور محسن بیگدلی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان بهارستان، اولین همایش خیرین سلامت استان تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ اولین همایش خیرین سلامت استان تهران با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران، نامی رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران، محسن بیگدلی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان بهارستان و جمع کثیری از خیرین و مسئولین استان تهران برگزار گردید.