آسفالت 70 هزار مترمربع از معابر شهر گلستان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

لکه گیری و آسفالت گسترده معابر شهر گلستان به مساحت 70 هزار مترمربع توسط شهرداری در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در راستای خدمات رسانی به مردم و بهبود تردد شهروندان، عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر شهر گلستان توسط شهرداری در حال اجرا است.

رحیم پرچگانی شهردار گلستان با اعلام این مطلب گفت: رفع معضل سختی تردد شهروندان بر اساس حجم تردد و درخواست شهروندان در حال اجراست و معابری که جداول فرسوده آنها تعویض شده، در اولویت قرار دارد.

وی افزود: در نهضت آسفالت کنونی و قبل از آغاز فصل بارندگی، بیش از 70 هزار مترمربع از معابر آسفالت می شود تا شهروندان در ترددهای روزانه خود با مشکل حادی مواجه نشوند.

شهردار گلستان با اشاره به مهم بودن نظرات و دیدگاههای شهروندان، بیان داشت: شهرداری گلستان دیدگاهها و حتی انتقادات شهروندان را ارج می نهد، کما اینکه تاکنون بسیاری از خواسته های ایشان در خصوص آسفالت معابر، تعویض جداول فرسوده، لایروبی جوی ها و روشنایی معابر جامه عمل پوشیده است.