بازدید فرماندار بهارستان از محله قلعه میر شهر گلستان

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

 خانجانی فرماندار بهارستان در بازدید از محله قلعه میر بر بازگشایی ورودی این محله، جابجایی تیرهای برق و رونق بازار مبل امام رضا (ع) تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهردار گلستان؛ مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان به همراه بخشدار، شهردار وو جمعی از معتمدین شهر گلستان از محله قلعه میر بازدید و خواستار اقدامات فزاینده مدیریت شهری جهت توسعه این محله شد.

فرماندار بهارستان که به صورت دوره ای از محلات مختلف شهر بازدید می کند قلعه میر را از محلات دارای پتانسیل های بالقوه برشمرد و گفت: بازار مبل امام رضا (ع) که در این محله واقع است قابلیت این را دارد که بازارهای مبل بزرگ کشور رقابت کند و این امر مستلزم اهتمام همه ادارات بویژه شهرداری گلستان جهت ایجاد زیرساختها است.

خانجانی بازگشایی و تعریض ورودی این محله را جزو حقوق مسلم اهالی این محله عنوان کرد و ضمن قول مساعد به مالکان در طرح تعریض جهت توافق منصفانه، تسریع در جابجایی تیرها و ترانس های برق در ورودی، عقب نشینی چندین ملک در خیابان 20 متری امام خمینی و همسطح سازی پیاده رو ها را خواستار شد.