ساماندهی نخاله ها و پسماند های عمرانی و ساختمانی در سطح شهر گلستان

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

جلسه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شهرداری گلستان با حضور اعضاء کمیته پسماند در دفتر حوزه معاونت خدمات شهر با ارایه پیشنهادات راهبردی و اتخاذ تضمیمات لازم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گلستان در این جلسه ساماندهی نخاله ها و پسماندهای عمرانی و ساختمانی را از اولویت های شهرداری برشمرد و گفت: شهر گلستان یکی از متراکم ترین شهرهای کشور است که عموماً در سالهای أخیر به این شهر مهاجرت کرده اند که به تبع آن احداث ساختمان ها و پروژه ها در گلستان گسترش یافته که افزایش تولید پسماندها و نخاله های عمرانی و ساختمانی را در پی دارد و باید تصمیمات لازم جهت ساماندهی و کاهش آنها اتخاذ شود.

حمزه جباری افزود: برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع آب های سطحی و همچنین حفظ زیبایی شهر، از تخلیه ضایعات ساختمانی و عمرانی در سطح شهر به صورت جدی جلوگیری خواهد شد و با افراد متخلف طبق قانون برخورد می شود.

وی از شهروندان خواست پسماندهای ساختمانی خود را در محل مشخصی که از طرف شهرداری تعیین شده و به صورت گسترده در سطح شهر اطلاع رسانی شده، تخلیه کنند تا شهرداری اقدامات لازم را جهت انتقال به محل دپو ضایعات ساختمانی شهرستان بهارستان انجام دهد.