برگزاری جلسه ستاد هم اندیشی صیانت از حقوق شهروندی در شهرداری گلستان

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

جلسه ستاد هم اندیشی صیانت از حقوق شهروندی با هدف تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از موازی کاری با حضور مسئولین شهرداری و نمایندگان فرمانداری شهرستان بهارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در این جلسه با اشاره به اهمیت حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان مخصوصاً در شهرداری هدف از تشکیل جلسه، شناسایی راهکارهای صیانت از حقوق شهروندان عنوان شد که نظم سازمانی و سرمایه اجتماعی را در پی دارد و شهرداری باید در ارتباط با حقوق شهروندی تمام سعی و تلاش خود را به کار بگیرد چرا که مهمترین نهادی که هر شهروند از ابتدا تا انتهای زندگی با آن مواجه است این نهاد می باشد بنابراین می تواند رضایتمندی عمومی را جلب و صیانت از حقوق شهروندان را تضمین نماید.

رستمی رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خاطر نشان کرد برای دستیابی به این مهم، کلیه بندهای مربوط به وظایف شهرداری شناسایی  شده اند که بر اساس آن تقسیم وظایف لازم بین بخشهای مختلف صورت گرفته است.

وی اطلاع رسانی دقیق و به موقع گزارشات عملکردی، نظرسنجی های مداوم و مستمر، ارتقاء سامانه های ارتباطی،  تبلیغات متناسب محیطی، برگزاری نشست ها و هم اندیشی برای ترویج قانون گرایی و پیشگیری از تخلفات اداری و تهیه پکیج های آموزشی حقوق شهروندی را از جمله برنامه های قابل ذکر شهرداری ذکر کرد و افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندان باید با شناسایی نقاط ضعف نسبت به رفع آنان کوشش و برنامه ریزی لازم  برای اصلاح کاستی ها و نواقص موجود در برنامه های شهرداری صورت گیرد.

در این جلسه که نمایندگان فرمانداری نیز حضور داشتند بر تامین حقوق شهروندی زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی، هماهنگی و مدیریت میدانی، حفظ کرامت مردم و شهروند محوری برنامه ها تأکید شد و در پایان جهت ارزیابی شاخص های موجود و عملکرد شهرداری در این زمینه از واحدهای مختلف شهرداری بازدید به عمل آمد.