تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای بهبود عملکرد شهرداری گلستان

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ دومین جلسه شورای اداری شهرداری گلستان با حضور کلیه مسئولین ادارات، واحدها و سازمان های تابعه شهرداری به ریاست رحیم پرچگانی شهردار برگزار شد.
در این جلسه شهردار گلستان با بیان اینکه باید بین کسانی که کار نمی کنند و کسانی که کار می کنند تفاوت قائل شد، گفت: ساماندهی اداری یکی از اولویت های اصلی شهرداری گلستان خواهد بود تا ارائه خدمات بهینه به شهروندان تسریع یابد.
رحیم پرچگانی افزود: در این راستا باید کارگروههای تخصصی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، خدمات شهری، درآمد، شهرسازی و... جهت بهبود عملکرد شهرداری تشکیل گردد.
در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم جهت ارائه خدمات بهینه به شهروندان تشکیل شده بود، تصمیمات لازم اتخاذ و مقرر گردید کلیه مسئولین و واحدها با تلاش مضاعف و شبانه روزی، تکریم ارباب رجوع را عینیت ببخشند.