بازدیدهای میدانی رئیس اداره حراست شهرداری گلستان از حوزه های ساختمان مرکزی و واحدهای تابعه شهرداری گلستان

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸

علی صادقی رئیس اداره حراست شهرداری گلستان با هدف پیگیری مشکلات کارمندان و خصوصاً قشر زحمتکش کارگر از حوزه های ساختمان مرکزی و واحدهای تابعه شهرداری بازدید می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در ادامه بازدید میدانی رئیس اداره حراست شهرداری گلستان از واحد های تابعه که از تاریخ 25/2/98 اغاز و تا کنون نیز ادامه دارد، در مورخ 98/4/16 از سازمان فضای سبز، ایستگاههای شماره 3 ، 4 و 5 آتش نشانی و واحد موتوری بازدید بعمل آوردند.

بر اساس این گزارش، وی ضمن ملاقات با کارکنان واحدهای فوق از نزدیک مشکلات و کمبودهای حوزه های یاد شده را بررسی و مقرر گردید نواقص احصاء شده جهت رفع به مسئولین شهرداری و شهرستان منعکس گردد.