اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی شهرداری گلستان

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سرپرست شهرداری گلستان اتمام پروژه های نیمه تمام را اولویت اصلی مدیریت شهری عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ از آنجایی که اصلاح و ساماندهی ساختار اداری و انجام پروژه های عمرانی دو اصل از مولفه های مهم مدیریت شهری محسوب می شوند، هر دوی آنها را به شکل ویژه در دستور کار خواهیم داشت.

بهلول فرزین با تأکید بر مطلب فوق، افزود: از ابتدای فعالیتم در این شهرداری، شروع پروژه های عمرانی به صورت ضربتی  در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر اصلاح ساختار اداری شهرداری که از خواسته های به حق شهروندان بود با جدیت در شهرداری آغاز شد.

سرپرست شهرداری گلستان ادامه داد: بنده معتقدم همه امور محوله به مدیریت شهری باید به موازات یکدیگر انجام شود به همین خاطر از هیچ یک از وظایف خود غافل نخواهیم شد و در حد توان در این راستا تلاش می کنیم تا شهروندان از مجموعه مدیریت شهری راضی باشند، این نتیجه نیز بدون توجه به برنامه ریزی دقیق و اصولی و همچنین پیگیری مجدانه به دست نخواهد آمد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: با وجود تمام مشکلاتی که در شهر و شهرداری وجود دارد، اجرای پروژه های عمرانی به عنوان یک اصل مهم برای بنده و اعضای محترم شورای اسلامی شهر گلستان است بر همین اساس اولین اقدام بنده به عنوان خدمت گزار مردم در شهرداری حرکت قطار پروژه های عمرانی شهر بود تا بتوانیم هرچه سریع تر پروژه هایی که پیشرفت کمی داشتند را شروع کنیم.