برگزاری کارگاه آموزش‌های شهروندی با محوریت تفکیک زباله از مبدأ توسط شهرداری گلستان

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزش شهروندی با موضوع تفکیک زباله های خشک از تر از مبدأ با همکاری شهرداری گلستان و  سازمان پسماند در دارالقرآن شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ امروزه دفع مواد زائد در شهرهای بزرگ به معضلی با پیامدهای روزافزون تبدیل شده است. گذشته از هزینه بسیار بالایی که جمع آوری، حمل و نقل و دفع مواد زائد شهری به شهرها تحمیل می کند و بنابر اعلام مركز آمار ایران، خانوار‌های شهری كشور در سال 1395 به‌طور متوسط در هر هفته 175 هزار و 548 تن پسماند تولید كردند، سرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری 9.7 كیلوگرم در هفته بود كه بخش عمده ای از آن را پلاستیك ها و ظروف یكبار مصرف تشكیل می دادند که این امر مخاطرات زیست محیطی بسیار جدی در پی دارد و نگرانی‌های حاصل از ادامه این وضعیت در شهر گلستان، شهرداری را به تفکر و عمل به منظور مقابله با مخاطرات ناشی از آن وا داشت.

یادآور می شود مدیریت مطلوب خدمات شهری تنها در صورتی عملی می شود که شهروندان نیز در آن مشارکت داشته و از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند تبدیل شوند تا مشارکت توسعه ای حاصل شود.

از آنجا که متأسفانه تفکیک زباله از مبدا صورت نمی‌گیرد و بسیاری، زباله‌های خشک و تر خود را همراه با کارتن و فلزات یک جا بیرون می‌ریزند، زباله‌گردها، برای برداشتن مواد بازیافتی، کیسه‌های زباله را پاره کرده و زباله‌ها را در سطح شهر رها می‌کنند که این خود باعث تحمیل هزینه‌ای اضافه برای جمع آوری زباله می‌شود.

شهرداری گلستان به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی برای جلوگیری از این معضل، آموزش‌های شهروندی تفکیک زباله از مبدأ را با برگزاری کارگاه در بین شهروندان آغاز کرده است تا با ارتقای فرهنگ شهروندی از مشکلات این حوزه بکاهد.