لزوم تنظیم سند رسمی در پیش فروش ساختمان

پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

طبق بخشنامه دادستانی کل کشور و قانون پیش فروش ساختمان تنظیم قرارداد در مشاورین املاک ممنوع بوده و باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ بهلول فرزین سرپرست شهرداری گلستان با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به لزوم اجرای قانون پیش فروش ساختمان که مقرر می دارد: «مشاورین املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نمایند»، تنظیم هر نوع قرارداد پیش فروش بجز دفاتر رسمی ممنوع می باشد.
وی با بیان تبعات ناشی از بی احتیاطی شهروندان در پیش خرید واحدهای مسکونی ادامه داد: مطابق ماده 23 قانون فوق اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند یا بدون اخذ مجوز اقدام به انتشار آگهی نمایند به حبس از نود و یک روز تا یکسال محکوم می شوند.
فرزین در پایان از خریداران املاک خواست بدون اطمینان از تنظیم سند رسمی از پیش خرید هر نوع ملک خودداری کنند.