راهپیمایی شهروندان گلستانی در حمایت از مصوبه شورای عالی امنیت ملی

شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شهروندان و نمازگزاران گلستانی ضمن محکومیت اقدامات خصمانه آمریکا در وضع تحریم های ظالمانه، حمایت خود را از بیانیه شورای عالی امنیت ملی ابراز کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان: ظهر دیروز بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه، شهروندان، نمازگزاران گلستانی با حضور مهندس فرزین سرپرست شهرداری، علی حسنی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلستان در صفوف به هم فشرده در حمایت از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر محدود کردن همکاری کشورمان طبق معاهده برجام و محکومیت اقدامات خصمانه آمریکا در وضع تحریم های ظالمانه، از محل مصلای نماز جمعه تا گلزار شهدای گمنام راهپیمایی کردند.
راهپیمایان با سردادن شعارهایی ضمن محکوم کردن عهدشکنی کشورهای طرف معاهده برجام، از تصمیم شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند.