پاک‌سازی معابر و جمع‌آوری زباله و نخاله های حاشیه شهر توسط شهرداری گلستان

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

در راستای طرح استقبال از بهار، حاشیه شهر گلستان و معابر شهر توسط حوزه خدمات شهری شهرداری گلستان پاکسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس فرزین سرپرست شهرداری گلستان در این خصوص گفت: در آستانه فصل بهار و در اجرای مصوبات استقبال از بهار و پاکسازی طبیعت از زباله، بخش زیادی از حاشیه شهر گلستان از جمله کمربندی جنوبی و شمالی، حاشیه کانال سیاب و زمین های خالی شهر پاکسازی و تنظیف شد.
مهندس فرزین هدف اصلی اجرای طرح پاکسازی را ارتقاء آراستگی و زیبایی‌ها در سطح شهر، حفظ محیط زیست شهری و جلوگیری از آلودگی‌های خطرناک و فرسایش خاک ذکر کرد و خاطرنشان کرد: پاکسازی حاشیه شهر به زیباسازی شهر نیز کمک می‌کند و مجموعه شهر و سازه‌های تشکیل دهنده آن باید به مکانی برای آرامش شهروندان تبدیل شوند.