مردم داری سرلوحه اقدامات شهرداری گلستان

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

مهندس فرزین سرپرست شهرداری گلستان با اشاره به اینکه مردم داری سرلوحه اقدامات شهرداری خواهد بود، از ادامه فعالیتهای شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مراسم معارفه مهندس فرزین سرپرست جدید شهرداری گلستان با حضور علی حسنی رئیس، اعضای شورای اسلامی شهر، کلیه معاونین، مدیران عامل سازمانها، روسای ادارات و مسئولین واحد ها برگزار شد.

 مهندس فرزین در این مراسم با اشاره به اینکه مردم داری سرلوحه اقدامات شهرداری گلستان خواهد بود اظهار کرد: با خدمت مضاعف می کوشیم با این تغییر خللی در به خدمت به شهروندان گلستانی حاصل نشود و امیدواریم مدیریت شهری گلستان موفق تر از گذشته باشد و حتی ساعتی اجازه نمی دهیم خدمت رسانی به مردم گلستان متوقف شود.

سرپرست شهرداری گلستان افزود: خدمتگزاری به مردم را در عمل نشان می دهیم و هر جا مدیریت شهری ورود پیدا کرد، خروجی آن برای شهر گلستان آبادانی و پیشرفت خواهد بود.

ایشان تصریح نمود: از اعتماد اعضای محترم شورای اسلامی شهر گلستان به بنده تشکر می نمایم و امیدوارم بتوانیم با همکاری پرسنل خدوم شهرداری، در راستای خدمت رسانی به مردم خوب گلستان موفق عمل نمائیم.

مهندس فرزین در پایان از زحمات مهندس عرب شهردار قبلی گلستان تقدیر و تشکر نمود و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.