مهندس فرزین به عنوان سرپرست شهرداری گلستان انتخاب شد

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

مراسم معارفه سرپرست شهرداری گلستان با حضور علی حسنی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیران عامل سازمانها، مسئولین ادارات و واحدهای شهرداری گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس فرزین که از کارکنان با سابقه و خوشنام شهرداری گلستان می باشد، با رأی قاطع 9 رأی شورای اسلامی شهر گلستان به عنوان سرپرست شهرداری گلستان انتخاب شد و مراسم معارفه وی با حضور کلیه مسئولین شهرداری برگزار شد.

در این جلسه علی حسنی رئیس شورای اسلامی شهر گلستان با بیان اینکه انتخاب مهندس فرزین سرپرست جدید شهرداری که از کارکنان شهرداری است را باید به فال نیک گرفته شود، و ابراز امیدواری کرد: با تعامل شهرداری و شورای اسلامی شهر، شهر گلستان آینده درخشانی در زمینه افزایش سرانه های عمرانی، خدماتی و رفاهی داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر گلستان با بیان اینکه قطار فعالیت و خدمت به مردم در گلستان برای ساعتی نیز متوقف نمی ماند، افزود: خدمتگزاری در شهر گلستان با جدیت دنبال می شود و شورای شهر همچنان نقش نظارتی خود را با جدیت دنبال می کند.