ملاقات عمومی شهردار گلستان با شهروندان برگزار شد.

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان: مهندس عرب شهردار گلستان به همراه مسئولین شهرداری در دیدار چهره به چهره و حضور در میان مراجعین در سالن جلسات دفتر شهردار، ضمن بررسی مشکلات مطروحه، دستور رفع مشکلات را صادر نموده و برخی از درخواست و مشکلات را نیز جهت بررسی و رسیدگی بیشتر به واحدهای مربوطه ارجاع داد

جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط بدون واسطه مردم با شهردار وتکریم ارباب رجوع از اهداف برگزاری ملاقات مردمی با شهروندان است.