اعضای هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی دوره پنجم شهر گلستان مشخص شدند

جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گلستان در دوره پنجم، علی حسنی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مراسم انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گلستان در سال دوم دوره پنجم با حضور همه اعضا برگزار شد.

در این نشست علی حسنی با 6 رأی به عنوان رئیس و موسی قلیزاده نیز با همین تعداد رأی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر گلستان انتخاب شدند.

موسی مرحمتی و یوسف مهدوی نیز با برگزاری انتخابات هر کدام با 9 رأی به عنوان منشی‌های اول و دوم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گلستان انتخاب شدند

علی شاهدی و ابوالفضل مرادی نیز به ترتیب به عنوان خزانه دار و سخنگوی شورای اسلامی شهر گلستان برگزیده شدند.