جدیدترین المان ها در میادین سطح شهر گلستان

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

شهردار گلستان: نصب المان های شهری در ساماندهی، معنا بخشی و تلطیف منظر شهری  نقش بسزایی دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس عرب شهردار گلستان در این خصوص گفت: المان های شهری نماد ی  ازهویت و اصالت یک شهر و معرف تاریخ و پیشینه آن شهر هستند و وجود المان های شاخص در هر شهر علاوه بر زیبایی مبلمان شهری موجب کیفیت فضا می شود و  امیدوارم نصب این المانها  در سطح شهر مورد قبول و رضایتمندی شهروندان گلستانی را فراهم نماید.