نوسازی و بازسازی ایستگاه های اتوبوس جاده ساوه محدوده شهر گلستان آغاز شد

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

شهردار گلستان خبر داد: طرح نوسازی ایستگاه های اتوبوس، سرپناه های جدید با مبلمان مناسب شهری، سایبان  و تجهیزات جدید ترافیکی جایگزین ایستگاه های قدیمی می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس عرب شهردار گلستان با اعلام این خبر گفت: جهت ایجاد زیرساخت های لازم برای ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، نوسازی، رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در بلوار آیت الله سعیدی در اولویت طرح های اجرایی واحد زیباسازی قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار داشت: نوسازی ایستگاه های اتوبوس علاوه بر افزایش رفاه شهروندان در زیباسازی و ارتقای کیفیت مبلمان شهری نیز تاثیر گذار است.