مهندس عرب از راه اندازی پارک‌سوار خودروهای مسافربری گلستان در آینده نزدیک خبر داد.

پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان، مهندس عرب شهردار گلستان در واکنش به نارضایتی شهروندان نسبت به وضعیت برخی از ایستگاه های تاکسی سطح شهر، گفت: شهر گلستان یکی از نقاط پرتردد استان تهران است که می بایست هرچه سریعتر برای مسئله ترافیک جاده‌ای و شهری و همچنین ساماندهی ایستگاه های تاکسی شهر چاره‌ای اندیشیده می شد.
وی با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه تقاطع سه راهی آدران، افزود: با تکمیل این پروژه و اجرای کمربندی شمالی شهر گلستان قطعا بخش قابل توجهی از حجم ترافیکی شهر کاسته می شود.
شهردار گلستان به ضرورت و نیاز اجرای پروژه پارک سوار در شهر گلستان اشاره کرد و ادامه داد: بی تردید با راه‌اندازی پارک‌سوار خودروهای مسافربری شهری در گلستان ساماندهی می‌شود.
ایشان خاطرنشان کرد: طراحی و مطالعه پروژه پارک سوار شهر گلستان در سه راهی آدران چندی پیش خاتمه یافت و پیش بینی می شود حداکثر تا یک ماه آینده فاز اول این طرح آماده بهره برداری شود.
به گفته منتخب شورای شهر گلستان، راه اندازی پارک سوار یا همان پایانه مسافربری به‌ عنوان یکی از نیازها و کمبودهای ضروری ‌شهر گلستان محسوب می‌شد، به طوری که عدم راه‌اندازی این پایانه باعث می شود بخش حمل و نقل ‌شهر عقب‌گرد داشته باشد.
وی در خاتمه اضافه کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این پایانه بخش مسافربری ‌شهر احیا شود و رشد و ارتقا یابد تا کمبود گذشته جبران شود.